Tisková konference na téma “Českým mákem se neOPIJete”

21. července se konala tisková konference s tématy:

  • Mák jako potravina nebo zdroj opiátů?
  • Kvalita máku, nutriční hodnota


Kromě tiskové zprávy byla výstupem z tiskové konference také reportáž, kterou odvysílali na ČT v Událostech 26. 7. 2020.

Velice poutavě vyprávěl o máku Václav Lohr v hodinovém pořadu Radiožurnálu 8.8.2020.


Další odkazy z tisku a internetu: