Chráněné zeměpisné označení

V únoru bylo v Úředním věstníku EU zapsáno označení Český modrý mák jako chráněné zeměpisné označení (CHZO/PGI). Registr a výpis z registru vč. PDF.


Spolek Český modrý mák pracoval na žádosti o uznání více než 7 let. První počin podal spolek (tehdy sdružení Český mák) 24.7.2014. Upravenou žádost se změnou zeměpisného označení na „Český modrý mák“ spolek podal před 5,5 lety. V průběhu tohoto dlouhého období bylo nutné Evropské komisi opakovaně prokazovat, že se skutečně nejedná o farmaceutickou surovinu, ale o v Česku běžně konzumovanou potravinu.

Na podání žádosti i doplňujících stanovisek spolupracovalo mnoho odborníků z různých institucí, zejména z Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR a Ministerstva zemědělství. Ústav průmyslového vlastnictví naše stanoviska obhajoval před Evropskou komisí. Děkujeme mnohokráte za vaši práci, vytrvalost a péči o tento náš zlatý makový poklad. Všichni my kolem jsme tuto práci dělali s radostí a nezištně, a to pro veřejnost a pro naši zem. Té to pomůže nejvíce, zejména při exportu této naší tradiční komodity. Čeká nás v této souvislosti ještě mnoho práce, abychom tento nový „makový titul“ pořádně zpropagovali a uvedli do života.

Jak lze toto označení používat?

Dodržování specifikace chráněného zeměpisného označení “Český modrý mák” podléhá dozoru státního orgánu. Pro členy spolku Český modrý mák z.s. je připraven postup registrace a spolek hradí 3/4 nákladů s tím spojených. Více se lze dočíst v sekci pro členy na webu spolku.

Co je Chráněné zeměpisné označení?

Chráněné zeměpisné označení (CHZO), resp. v angličtině „PGI“ (Protected Geographical Indication), je název, který identifikuje produkt pocházející z určitého místa, regionu nebo země a jehož danou jakost lze přičíst především tomuto zeměpisnému původu. Česká republika má v současné době zaregistrována tato označení.

Foto: Vlastimil Mikšík

CHZO Český modrý mák

Hlavním smyslem je rozlišit od sebe dva typy komodit, i když mají stejné jméno. Mák, který se pěstuje zejména v západní Evropě je mák technický. Cíleně se využívá pro farmaceutické účely a semeno se nesmí použít jako potravina. Naproti tomu Český modrý mák, specifikovaný českou cechovní normou, je zcela jiných kvalit. Je to ze své podstaty potravina, která má své místo nejen v ČR a na Slovensku, ale také v Bavorsku, Rakousku, Maďarsku a dalších státech, které spojuje slovanská historie. Název Český modrý mák tak nyní nebude možné v rámci EU použít, pokud skutečně nebude původem z ČR. Evropská unie tak uznala jeho skutečnou kvalitu a prokazatelný zeměpisný původ..

Na rozdíl od jiných produktů s označením CHZO je pro mák výjimečné, že se vztahuje na veškerý modrosemenný mák vyprodukovaný v ČR, který splňuje normy na potravinářské využití. Firmy v ČR tak nebudou muset pocházet z určitého regionu, jako je tomu například u Olomouckých tvarůžků nebo Třeboňského kapra.

„Český modrý mák má mnoho unikátních charakteristik, kterými se odlišuje od máků farmaceutických. Senzorické vlastnosti jako jeho vzhled, chuť a vůně jsou navíc tak specifické, že je již nyní mák ceněným exportním artiklem. Proto je dobře, že nově získal CHZO, a byl tak z pohledu zahraničních obchodních partnerů postaven na stejnou roveň jako třeba italské sýry nebo francouzská vína, což s sebou přináší nejen zvýšenou ochranu před případným pančováním a falšováním, ale také zvyšuje jeho atraktivitu pro koncového spotřebitele“, doplnil prezident Agrární komory Ing. Jan Doležal.

Český modrý mák je nyní uznanou evropskou potravinou. V evropském obchodě mák z Česka již nepřehlédneme. K tomu dopomáhá jak česká cechovní norma, tak chráněné zeměpisné označení.